Sorumlu bir şirket olan BMA Teknoloji insan sağlığını, doğal kaynakları ve bulunduğu çevreyi korumaya büyük önem verir. Şirket, faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmek ve uygun amaçlar ve hedefler oluşturarak bu etkileri azaltmak için büyük çaba gösterir.

BMA Teknoloji, Çevre Yönetim Sisteminin kesintisiz olarak uygulanmasıyla özellikle aşağıdaki hedeflere ulaşmak için çaba sarf edecektir:

  • Yürürlükteki tüm çevre yasaları ve düzenlemeleri ile diğer gerekliliklere uymak.
  • Kaynakta atık azaltmaya, atık üreten uygulamaları ortadan kaldırmaya veya azaltmaya ve geri dönüşüme birinci önceliği vererek kirliliğin etkin biçimde önlenmesini sağlamak.
  • Hava kalitesinin korunması, gürültü denetimi ve yerel floranın korunması için ilgili denetimlerin uygulanmasını ve bunlardan faydalanılmasını sağlamak.
  • Su kullanımını en aza indirmek.